Uit de oprichtingsstatuten…..
1) De doelstelling van de stichting is
"Het doen bevorderen van de wetenschap en/of ontwikkeling kennis op het gebied van zogenaamde ‘Musculoskeletal Medicine’ alles in de ruimste zin van het woord."

2) De stichting tracht dit doel te bereiken door
Mogelijkheden te (doen) bieden om preventieve casu quo curatieve medische handelingen uit te voeren;
Het (doen) geven van training en advies;
Het (doen) verzorgen van onderzoek;
Het (doen) geven van scholing;
Het (doen) aanbieden van diensten;
Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorengaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3) De stichting beoogt niet het maken van winst.