Oplossingsbereidheid

De SWOMM wil dat u tevreden bent over de aan u geleverde diensten. In onze organisatie kan wat mislopen. Mogelijk bent u ontevreden over de administratieve procedures, over de manier van omgaan met u of over de geleverde scholing.
Ook wij bevinden ons in een continue leerproces en willen uw bezwaren graag aanhoren en met u oplossen.
U kunt uw probleem telefonisch melden door ons te bereiken op werkdagen van 13-13:30 uur behoudens de woensdag op het nummer 0653353525
Voor het in behandeling nemen van de klacht dient u echter nevenstaand formulier op te sturen!


Submit