Stacks Image 3
Ruud Brouwer (1952), arts MSK
MD, MSc MG, 1979 RU Utrecht. Huisarts (Maarssen) tot 1992, daarna opleiding manuele geneeskunde (SMG) en sindsdien full time werkzaam op de Polikliniek Manuele Geneeskunde te Eindhoven. Vanaf 1994 docent bij de artsenopleiding manuele geneeskunde.
Visie: De (Ortho)Manuele Geneeskunde is een belangrijk onderdeel van de Musculoskeletal Medicine en verdient als zodanig een plaats in het medisch curriculum.


Stacks Image 6
Evert Buijs (1961)
Ik ben sinds 1995 werkzaam als anesthesioloog-pijnbestrijder (1995-2000 UMC-Utrecht, vanaf 2001 Gelre Ziekenhuis Apeldoorn) en heb als speciaal aandachtsgebied de SI gerelateerde problemen. Sinds 2007 geregistreerd OMG (SMG Eindhoven).
Voor een uitgebreider CV klik: hier
Visie: Er moet een betere integratie van de manuele geneeskunde binnen de pijngeneeskunde komen.


Stacks Image 9
Paul Cuppen (1953), arts MSK
MD, MSc MG, artsexamen VU Amsterdam (1995), manuele geneeskunde (SMG Eindhoven, 1997). Momenteel werkzaam bij Cheiron Medisch Centrum Waalre. Vanuit de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking en samenwerking met “reguliere” specialisten is dit initiatief in 2009 ontstaan. Naast de klassieke manuele geneeskunde ligt mijn aandachtsgebied bij houding- en bewegingsanalyses alsmede bij echografie van het musculoskeletale systeem. Directe begeleiding van topsporters uit diverse disciplines. Educationalist sedert 1998 voor diverse opleidingen in musculoskeletal medicine.
Visie: Via de “all overview” van de methode manuele geneeskunde middels korte behandellijnen proberen cliënten onafhankelijk te maken van de zorg.

Stacks Image 12
Menno van Hogezand (1957), arts MSK
MD, MSc MG, orthomanuele geneeskunde, manuele geneeskunde, en diverse andere opleidingen gerelateerd aan Musculoskeletal Medicine, werkzaam in particuliere praktijk te Groningen en Bellingwolde. Daarnaast verschillende functies gehad als redacteur (Tijdschrift voor Manuele Geneeskunde), bestuurslid beroepsverenigingen, docent en coördinator Artsenopleiding SMG, directeur SWOMM. Tegenwoordige nevenfuncties: onderwijs ontwikkelaar en docent in de Musculoskeletal Medicine en OrthoManuele Geneeskunde.
Visie:

Stacks Image 15
Maarten Jonquière (1946)
MD np , PhD (thesis1986 Erasmus Universiteit Rotterdam: De behandeling van schouder- en elleboogsaandoeningen volgens de richtlijnen van Cyriax. Een vergelijkend onderzoek in de huisartsenpraktijk). Werkzaam als: huisarts (1973-1997) tevens opleider (1979-1993), arts manuele geneeskunde (1992 SMG Eindhoven) nadien prakticerend (1992-2011) te Delft en gespecialiseerd in injectietechnieken tbv musculoskeletale problematiek. Docent orthopedische geneeskunde vanaf 1978 tot 1993. Docent manuele geneeskunde/musculoskeletal medicine sinds 1992. Voorzitter nationale beroepsvereniging manuele geneeskunde 1999-2004.
Visie: Mijn kennis, ervaring en ambitie volledig inzetten om het vak musculoskeletal medicine een vanzelfsprekende, erkende plaats te geven in het veld van diagnostiek en behandeling van klachten van of door het bewegingsapparaat.

Stacks Image 24
Rik van der Kolk
MD, MSc MG, Sportarts
Visie:


Jaap Patijn (1948)
MD, PhD, Neuroloog np
huidig Education director former 1st Science Director International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine the University Pain Centre Maastricht, UPCM
Dept. of Anesthesiology/Pain Management


Stacks Image 21
Sjef Rutte (1953), arts MSK
MD, MSc MG, PT, osteopathie DIU (Parijs), manuele geneeskunde (SMG-Eindhoven), werkzaam in Haarlem. Heeft zich gespecialiseerd in massamechanica en lateralisatie functies en integreert dat in houding-en bewegingsanalyses bij klachten van musculo-skeletale oorsprong. Werkt in de 2de lijn, in de (top)sport, maar ook bij bedrijven op de werkvloer. Educationalist sedert 1982 voor diverse opleidingen in musculo-skeletal medicine en therapy. Meest recente CV
Visie: Nationaal als internationaal actief deelnemen aan de inhoudelijke rationalisatie, de reliability en validity van het vak musculo-skeletal medicine.